Laman Web Skim Mesra Usia Emas

Laman Web Skim Mesra Usia Emas
Sila klik untuk melawati Laman Web Resmi Skim Mesra Usia Emas.

Monday, March 2, 2009

Borang, pendaftaran MUE adalah percuma


SALAK - Seramai 57 pe­nama di bawah Skim Mesra Usia Emas (MUE), me­nerima bayaran masing-­masing pada Majlis Penyerahan Bayaran Manfaat Peringkat Kedua anjuran Majlis perbandaran Sepang (MPSepang) di sini.

Wakil daripada Rantai Mesra Sdn Bhd (RMSB) iaitu pengendali program Kamsani Nasir berkata, Skim MUE itu adalah salah satu daripada tujuh pro­gram dilancarkan dalam Fasa Pertama Agenda Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) oleh keraja­an negeri.

Menurutnya, anggota masyarakat perlu memain­kan peranan lebih proaktif dan memberi respons ter­hadap usaha yang dilakukan kerajaan ne­geri dalam membela nasib serta kebajikan golongan me­merlukan.

"Sehingga kini lebih 33,000 telah didaftar menyertai skim MUE, manakala 30,000 lagi permohonan sedang diproses namun masih jauh dari sasaran yang telah ditetapkan pihaknya," katanya ketika ditemui selepas program berkenaan.

Majlis penyerahan bantuan dilakukan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) Azizan Mohd Sidin, hadir sama, Pegawai Daerah Sepang, Mohd Amin Ahmad Ahya, pegawai Khas kepada DUN Angkat Sungai Pelek, Wong Chuan How; Ahli MPSepang, Ramlan Sajadi dan Penghulu Mukim Sepang, Azman Saring.

Kamsani berkata, pen­daftaran mereka yang layak menerima MUE adalah pen­ting kerana perlaksanaan fasa kedua program ber­kenaan kelak akan memberi manfaat kepada ahli yang berdaftar semasa hayat me­reka (belum meninggal).

Beliau juga mengingat­kan bahawa wang manfaat itu bukan harta warisan tapi penama adalah sebagai pemegang amanah bagi si mati.

"Mereka merupakan orang kepercayaan si mati untuk menguruskan wang manfaat tersebut bagi pihak mereka selepas berlaku ke­matian.

'Wang tersebut perlu di uruskan sebaik mungkin bagi menampung kos pe­ngebumian, menjelaskan se­bahagian hutang piutang, mengadakan kenduri ar­wah, upah haji atau setidak­ tidaknya didermakan ke­pada masjid dan surau sebagai amal jariah untuk si mati," katanya.

Berhubung dakwaan mengenai pembayaran RM10 untuk borang dan pendaftaran skim itu beliau berkata, skim berkenaan adalah percuma dan tiada sebarang bayaran dikena­kan kepada pemohon.

Sehubungan itu, beliau menyarankan orang ramai yang mengalami kes demik­an untuk melaporkannya kepada RMSB di talian 03-­55445578.
SINAR HARIAN 02/03/2009

No comments:

Post a Comment