Laman Web Skim Mesra Usia Emas

Laman Web Skim Mesra Usia Emas
Sila klik untuk melawati Laman Web Resmi Skim Mesra Usia Emas.

Monday, August 2, 2010

Laman Web Mula Beroperasi sepenuhnya

Lawat laman web Skim Mesra Usia Emas: Klik di sini


Laman web baru Skim Mesra Usia Emas kini beroperasi sepenuhnya. Semua fungsi laman web termasuk laman khusus untuk Petugas DUN kini telah pun diaktifkan oleh pihak RMSB.Laman web baru ini berfungsi sebagai media bagi pihak RMSB menyalurkan maklumat kepada umum dan kepada petugas untuk membaca hebahan-hebahan terkini dari pihak pengurusan RMSB.


Petugas DUN boleh memuat turun borang-borang yang berkaitan dengan urusan harian SMUE. Borang-borang berikut di dalam format PDF tersedia untuk dimuat turun:1. Borang Tuntutan SMUE2. Borang Tuntutan Rekup3. Borang Penukaran Penama4. Borang pendaftaran Pertubuhan5. Surat Kuasa sebagai wakil Penama6. Contoh cabutan MyKad JPN7. Booklet SMUEPetugas SMUE perlu mendapatkan Id Pengguna dan Kata Laluan khusus dari pihak RMSB.Untuk membuka dokumen di atas pihak petugas mungkin memerlukan perisian yang sesuai (Adobe Reader yang terkini Versi 9)

Lawat laman web Skim Mesra Usia Emas: Klik di sini

Sunday, March 8, 2009

Kerajaan negeri prihatin nasib warga emas

TAMAN BOLTON - Kerajaan Pakatan Rakyat (PR) di ba­wah pentadbiran menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim sentiasa me­mentingkan kebajikan dan membantu rakyat di negeri ini terutama golongan war­gaemas.

Ahli Parlimen Gombak, Azmin Ali berkata, kerajaan negeri bersetuju menambah faedah insurans untuk War­ga emas yang berumur 60 tahun ke atas dari RM1,000 kepada RM3,500.

Menurutnya, sebelum ini beliau telah mencadangkan supaya wang tersebut tidak hanya dibahagikan selepas warga emas tersebut me­ninggal dunia tetapi wang tersebut boleh diagihkan ketika warga emas sakit un­tuk meringankan beban me­membeli ubat.

Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bukit Antarabangsa berkata, sebanyak RM2,500 faedah insurans juga akan diberikan kepada golongan orang kurang upaya (OKU) ell negeri ini.

"Jika ada rakyat yang mengalami sakit buah ping­gang, kerajaan negeri de­ngan ikhlas akan memberi bantuan dialisis tanpa me­ngira kaum, agama dan bangsa," katanya.

"Menurutnya, selain itu kerajaan negeri Selangor bersetuju membantu mem­bayar RM1,200 kepada war­ga emas yang telah rabun dan mahu membuat pem­bedahan untuk membuang katarak.

"Bukan sahaja mem­bantu dari segi wang malah kerajaan Selangor juga telah menyediakan penempatan yang selesa bagi warga emas yangtidakmempunyai tempat tinggal," katanya ke­tika majlis Jamuan Tahun Baru Cina di Kelab Warga Emas Seri Gombak anjuran Ahli MajIis Perbandaran Selayang Zon 8, Lim Ching How, di sini.

Hadir sama, ADUN Gombak Setia, Datuk Dr Hasan Mohamed Ali, Ahli Majlis Zon 7, Maznah Abd. Aziz, Ahli Majlis Zon, ll dan Rahim Ahmad Kasdi.

Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan baha­wa kerajaan negeri akan memberikan peruntukan sebanyak RM150,000 se­tabun kepada setiap ahli Parlimennya.

Menurutnya, keputusan itu dibuat setelah Barisan Nasional (BN) menafikan peruntukan RMI juta bagi Ahli Parlimen PR sedangkan jumlah yang sama diberikan kepada Ahli Parlimen BN.

SINAR HARIAN 28/02/09

Saturday, March 7, 2009

21 waris terima RM30,500

TANJONG KARANG - Seramai 21 warls menerima sejumlah RM30,500 bagi Skim Mesra Usia Emas un­tuk Dewan Undangan Negeri (DUN) permatang di sini dalam usaha me­ringankan beban bagi pro­sedur kematian dan Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES).

Pegawai Daerah Kuala Selangor, Misri Idris ber­kata, skim itu dilaksanakan di setiap DUN di daerah ini bagimembantu keluarga waris melancarkan prosedur ke­matian sekali gus meringan­kan beban mereka.

Menurutnya, skim itu adalah antara tujuh pen­dekatan yang dijalankan untuk rakyat dalam negeri ini untuk memberi kemudahan kepada warga emas yang berusia 60 ta­hun ke atas dan juga golongan kurang upaya (OKU).

"Pelbagai usaha dijalan­kan kerajaan negeri bagi menjaga kesejahteraan ke­pada semua bermula golongan muda sehingga ke peringkat warga emas dan sokongan perlu bagi merealisasikan us aha ber­kenaan.

"Pihak Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Selangor (PDKS) memberi sokongan padu terhadap usaha yang di­jalankan kerajaan negeri," katanya ketika hadir pada Majlis Penyerahan Manfaat Kedua Skim Mesra Usia Emas DUN permatang di Pejabat Pusat Khidmat DUN Permatang di sini, se­malam.

Hadir sama, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Meru, Dr Abdul Rani Othman; Penghulu Mukim Ujong permatang dan Kuala Selangor, Faidzullah Abd Ghani dan Ketua Bahagian Parti KeadilanRakyat (PKR), Abdul Kudus Omar.

Misri juga menggalak­kan semua penduduk me­nunaikan tanggungjawab untuk membayar cukai yang dikenakan bagi mem­bantu kerajaan negeri me­ngumpulkan dana sekali gus menjamin keharmo­nian negeri ini.

Sementara itu, Dr Abdul Rani berkata, kerajaan ne­geri berusaha untuk me­mastikan rakyat yang ter­pinggir dibantu dengan MES supaya segala hasil dapat disumbangkan ke­pada rakyat.

"Rakyat mahukan per­ubahan dan pimpinan Pakatan Rakyat akan mem­bawa perubahan dengan pelbagai bantuan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan fahaman poli­tik," katanya.

SINAR HARIAN 26/02/09

Friday, March 6, 2009

Semua pihak mula ‘belajar’ makna demokrasi

AZIMAH GHAZALI

KEPONG - Semua pihak di­katakan sudah mula me­ngetahui maksud di sebalik demokrasi apabila turut melaksanakan amalan de­monstrasi bagi menunjuk­kan ketidakpuasan hati mereka terhadap sesuatu perkara yang berbangkit.

Naib Ketua Parti Keadilan Rakyat (PKR) Bahagian Kepong, M Balakrishnan, 46, berkata, suatu ke­tika dahulu Pakatan Rakyat (PR) ditempelak apabila melakukan demonstrasi berhubung isu tertentu un­tuk dinyatakan kepada se­suatu pihak.

Namun kini menurut­nya, tidak kira daripada mana-mana parti, semua pihak termasuk daripada parti politik sebelum ini yang membantah keras tindakan tersebut turut me­laksanakan amalan itu le­bih-lebih lagi dalam me­nyuarakan isu hangat yang diperkatakan sekarang.

"Sedangkan dahulu se­hingga sekarang, PKR memperjuangkan nasib un­tuk semua rakyat. Bukan se­perti parti politik berkenaan yang melakukan demonstrasi hanya untuk memperjuangkan satu kelompok kumpul­an dan kepentingan satu parti komponen sahaja.

"Kita harap se­suatu menimbulkan sensi­tiviti pihak lain perlulah di­jaga kerana kita tidak mahu ketenteraman rakyat ter­gugat akibat pergolakan politik yang berlaku sejak akhir-akhir ini,"katanya.

Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Program Pendaftaran Skim Mesra Usia Emas (SMUE) Bagi Warga Kepong dan Jinjang di Dewan Masyarakat Omised, Jinjang Utara, di sini.

Hadir sarna, Ahli Par­limen Kepong, Dr Thn Seng Giaw; Pengerusi Biro Keba­jikan Angkatan Muda Ke­adilan (AMK) Selangor, Mo­hammad Azihan Che Semim dan Kadet Pengakap Sekolah Daerah Kepong yang memberikan bantuan meng­isi borang, mengedarkan minuman dan sebagainya.

Mengulas mengenai pro­gram yang dijalankan Balakrishnan berkata, walaupun SMUE sudah berkuat kuasa sejak 1 Oktober tahun lalu, namun pelaksanaan bantuan ber­kekenaan bagi kawasan Kepong dan Jinjang hanya pertama kali dimulakan.

Beliau yang juga pe­ngerusi penganjur program itu berkata, SMUE di­laksanakanbagi membantu penduduk dalam kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur selain bertujuan memperkenalkan ke­pimpinan PR kepada ma­syarakat setempat.

"Lagipun, walaupun ka­wasan ini berada dalam Wilayah Persekutuan boleh dikatakan penduduk susah untuk mendapat bantuan. Dengan adanya SMUE ini, sekurang-kurangnya ia da­pat membantu mereka.

"Nampaknya sambutan program ini amat meng­galakkan di mana penduduk yang hadir kira-kira 200 orang dan melebihi sasaran kita sebelum ini yang menganggarkan se­ramai 100 orang sahaja yang hadir,"katanya.

Beliau berkata, dalam masa terdekat PKR Bahagian Kepong akan menganjurkan program Tabung Warisan Anak Selangor (Tawas) pula se­lepas ini.

SINAR HARIAN Selasa 24/02/09

Thursday, March 5, 2009

Pemimpin PR akan jelajah negeri

SHAH ALAM - Kerajaan negeri akan mengadakan program khas sempena sambutan satu tahun pe­merintahan kerajaan Pakatan Rakyat (PR) pada 8 Mac depan.

Program Sambutan Satu Tahun pentadbiran Kerajaan Baru Selangor bermula de­ngan satu perjumpaan khas Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim bersama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung.

Setiausaha Politik Menteri Besar, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pro­gram tersebut bertujuan memperkenalkan dasar-da­sar dan apa yang ditawar­kan kerajaan negeri kepada rakyat dan mengharapkan penglibatan rakyat secara menyeluruh, bukannya di­raikan secara besar-besaran.

"Secara umumnya saya berpuas hati dengan pen­capaian selama hampir se­tahun PR mentadbir Selangor dengan pelbagai pencapaian.

"Banyak cabaran yang perlu diatasi dan banyak yang perlu disampaikan ke­pada rakyat tetapi ini satu permulaan yang baik, " kata­nya dalam satu sidang me­dia.

Katanya, satu program yang dipanggil program 'wistle stop' diinspirasikan dari Amerika Syarikat di mana ia merupakan amalan biasa. Barrack Obama akan menaiki bas dan kereta api dari satu bandar ke satu bandar sebelum pelantikan­nya.
Oleh itu, rombongan pimpinan Menteri Besar, ahli-ahli Exco, Ahli Dewan Unclangan Negeri (AnUN), ahli parlimen serta ketua ­ketua jabatan akan bergerak dari satu daerah ke satu daerah se1uruh Selangor de­ngan menaiki bas dan pacu­an empat roda.

Katanya, berdasarkan perancangan program akan bermula 14 Mac 2009, ber­mula di Hulu Selangor ke­mudian Gombak, Petaling Jaya, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Klang, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan berakhir di Shah Alam pada 21 Mac.

''Di setiap daerah ini akan diadakan mini karni­val yang disertai agensi ke­rajaan termasuk badan-badan yang terlibat dalam usaha merakyat ekonomi Selangor seperti TAWAS, Mesra Usia Emas, Hadiah Anak Masuk Universiti dan sebagainya.

"Tidak lama lagi ke­putusan Sijil Pelajaran Malaysia akan diumumkan, oleh itu Inpens, Kuis, Unisel akan membuka gerai selain anak syarikat kerajaan ne­geri," katanya.

Menurut beliau, ke­muncak sambutan akan berlangsung di Shah Alam di mana pada sebelah ma­lam akan diadakan per­sembahan kebudayaan dan tayangan video kejayaan yang dicapai dan rancang­an masa depan di samping ucapan pemimpin negeri.
SINAR HARIAN 24/02/09

Wednesday, March 4, 2009

SMUE terima banyak pendaftaran


KLANG – Sejak kemudah­an Skim Mesra Usia Emas (SMUE) dihebah­kan pejabat Pusat Khidmat Rakyat Dewan Undangan Negeri (DUN) Meru kepada penduduk sekitar kawasan ini, sambutan yang diterima amat menggalakkan.

Ini terbukti apabila pihak pejabat DUN itu menerima lebih 1,500 borang pendaftaran oleh warga emas sekitar Meru yang mahu menyertai skim itu sejak kemudah­an itu disediakan keraja­an negeri yang diumum­kan pada awam akhir tahun lalu.

Pembantu Khas ke­pada Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Mem, Suchipto Osman ber­kata, sejak beberapa bulan lalu banyak borang pen­daftaran diterima pihaknya melalui program yang diatur dan juga dari beberapa pihak lain.

"Ada juga di antara mereka datang terus ke pejabat DUN untuk mendaftar dan ada juga pendaftaran di­uruskan oleh ketua kampung masing-masing ter­masuk Kelab Penyokong Pas DUN Meru.

"Oleh kerana borang pendaftaran yang diterima terlalu banyak, ia memaksa kami meminta bantuan dari pihak Hal Ehwal Wanita Islam (Halwa) di bawah Dewan Muslimat Pas Kapar untuk memproses semua borang pendaftaran itu,"katanya.

Beliau berkata, pihak DUN Meru mahu semua bo­rang pendaftaran itu dapat diproses secepat mung­kin agar tiada yang tertangguh.

"Kita amat berterima kasih kepada pihak Halwa yang menghantar 15 sukarelawan ke pejabat DUN Ahad lalu untuk membantu kita melancarkan lagi proses pendaftaran skim itu.

"Antara tugas yang mereka lakukan termasuk me­ngemas kini data warga emas, memeriksa dokumen pengesahan, taraf pemastautin dan status permohon­an," katanya.

Suchipto berkata, dengan bantuan dari pihak Halwa, ia sudah tentu akan dapat meringankan be­ban dan mempercepatkan skim SMUE diproses oleh pejabat DUN Meru.

"Kita jangka lebih banyak borang pendaftaran akan kita terima dalam jangka masa yang terdekat ini dan kita akan cuba memproses borang sedia ada de­ngan segera supaya boleh fokus pada pendaftaran baru," katanya.

Tuesday, March 3, 2009

28 pewaris skim MUE terima RM42,OOO

TANJONG KARANG - Seramai 28 penama ber­daftar menerima sejumlah RM42,000 pada Majlis Penyerahan Manfaat kedua Skim Mesra Usia Emas (MUE) di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sungai Burong sekali gus mengakhiri, pe­nyerahan manfaat di dae­rah ini.

Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Meru, Dr Abdul Rani Osman berkata, penyerahan manfaat ini adalah bukti keprihatinan kerajaan negeri pimpinan Pakatan Rakyat (pR) dalam membantu meringankan bebanan yang ditanggung keluarga waris.

Menurutnya, tanggung­jawab PR dalam membantu merakyatkan ekonomi Sela­ngor adalah me1alui pen­dekatan yangdiambil termasuk skimMUE di seluruh negeri mengikut DUN tanpa me­ngira bangsa dan fahaman politik.

"Kerjasama semua rak­yat perlu ada bagi me­nyokong dasar yang dilaksanakan kerajaan negeri dalam usaha membantu masyarakat yang berhak walaupun mendapat tentangan hebat dari se­gelintir individu.

"Tugas kami sebagai pe­mimpin adalah untuk mem­bantu rakyat setelah di­lantik rakyat yang mahukan perubahan," katanya ketika hadir mewakili Exco Kebajikan, Hal Ehwal Wa­nita, Sains, Teknologi dan Inovasi bagi merasmikan program berkenaan.

Hadir sama pada majlis itu, Ketua Penolong Pegawai Daerah Kuala Se1angor, Mohd Faizal Abdul Raji; Pengarah PengurusanDUN Sungai Burong, Rashidi Deraman; Yang dipertua Pas Kawasan Thnjong Karang, Musa Mohamad dan Penghulu Mukim Tanjong Karang 1, Abdul Hakim Abdullah Mokhri.

Mohd Faizal berkata, program penyerahan skim MUE yang bermula di DUN Ijok dan berakhir di DUN Sungai Burong ini masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan meman­dangkan jumlah yang mendaftar masih kurang.

Katanya, sebaran maklu­mat kepada ahli keluarga dan jiran tetangga adalah perlu bagi memboleh mereka mendaftarkan war­ga emas yang berusia 60 ta­bun ke atas atau ahli ke­luarga kurang upaya (OKU) menyertai skim ini.

"Manfaatnya adalah baik bagi membantu meringan­kan bebanan ahli keluarga ketika prosedur pengebumian, melunaskan butang si mati atau kenduri dan bukannya digunakan untuk kepentingan peribadi.

"Selain itu, program yang diadakan di pekarangan Pejabat Pusat Khidmat DUN di sini juga bertujuan untuk memperkenalkan pejabat ini kepada semua masyara­kat setempat bagi me­mudahkan mereka ber­urusan atau membuat pendaftaran,"katanya.

Sementara itu, Rashidi berkata, pelbagai program yang dijalankan kerajaan negeri ini bukan hanya ter­tumpu kepada golongan tertentu sahaja bahkan ia terbuka kepada semua yang layak di dalam daerah ini.

"Perkhidmatan terbaik disediakan kepada rakyat yang kini mahukan per­ubahan bukan sahaja dari segi material bahkan pem­bangunan modal insan ke­rana acuan kerohanian dan fizikal amat penting bagi membentuk masyarakat yang maju serta berjaya.

"Saya amat berharap maklumat pelaksanaan program merakyatkan eko­nomi Selangor ini sampai ke peringkat akar umbi bagi memudahkan mereka me­nerlma bantuan yang ada," katanya ketika berucap da­lam majIis itu..

SINAR HARIAN 28/02/09